Sagsforløb i Børnehus Nord

Et sagsforløb i Børnehus Nord kan overordnet set skitseres ud fra tre faser.

Splitter

Et sagsforløb i børnehuset og fasernes indhold og varighed kan variere afhængig af sagernes karakter. I det følgende gives en generel beskrivelse af faserne i et sagsforløb i børnehuset.

Har du brug for at oprette en konkret sag i Børnehus Nord skal du udfylde et opstartsskema.