Samarbejdspartnere

Børnehus Nord samarbejder med alle kommuner i Region Nordjylland og Nordjyllands og Midt- og Vestjyllands politi. Børnehuset samarbejder derudover med en række centre i sundhedsvæsenet.

Splitter

Politikredse:

  • Nordjyllands Politi
  • Midt- og Vestjyllands Politi

Sygehusvæsenet:

  • Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
  • Center for Børn udsat for Overgreb, Århus Universitetshospital
  • Institut for Retsmedicin, Århus Universitet

Tilknyttede kommuner:
Børnehus Nord samarbejder med Region Nordjyllands 11 kommuner


Nordjylland